banner

banner

banner
Kadvi Hawa (2017) ฟ้าลิชิตขีวิตต้องสู้

Kadvi Hawa (2017) ฟ้าลิชิตขีวิตต้องสู้

ฟ้าลิชิตขีวิตต้องสู้ เรื่องราวของชาวนาและตัวแทนกู้ธนาคารที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งคู่เต็มใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อครอบครัวของพวกเขา ชะตากรรมมีไว้สำหรับพวกเขาอย่างไร?


35

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน