banner

banner

banner
Tarzan, the Ape Man (1981) ทาร์ซาน

Tarzan, the Ape Man (1981) ทาร์ซาน

เรื่องทาร์ซานในมุมมองของเจน Jane Parker ไปเยี่ยมพ่อของเธอในแอฟริกาซึ่งเธอร่วมกับเขาในการสำรวจ การเผชิญหน้าระหว่างเธอกับทาร์ซานในช่วงสั้นๆ ได้สร้างความสัมพันธ์ (ทางเพศ) ระหว่างเธอกับทาร์ซาน เมื่อการสำรวจถูกคนป่าจับได้ ทาร์ซานก็มาช่วย


43

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน