banner

banner

banner
Sad Movie (2005) อีกนิยามรัก

Sad Movie (2005) อีกนิยามรัก

บทสรุปเรื่องราวของความรัก มีอยู่ 2 ทาง คือผิดหวังหรือสมหวัง บางครั้งความรักจะยังอยู่กับคุณ แม้ว่า..คนที่คุณรักนั้นจะไม่ได้อยู่กับคุณอีกต่อไปแล้วก็ตาม Sad Movie (อีกนิยามรัก) บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ความรัก 4 รูปแบบที่จบลงด้วยการแยกทาง.


34

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน