banner

banner

banner
Doctor G (2022) ดอกเตอร์ จี

Doctor G (2022) ดอกเตอร์ จี

อุทัย คุปตะ หนุ่มนักศึกษาแพทย์ต้องจำใจเรียนวิชาสูตินรีเวชในชั้นเรียนหญิงล้วน จนกระทั่งเขาได้ทบทวนอคติส่วนตัว เพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นหมอที่ดีและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น


68

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน