banner

banner

banner
Tiny Times 3.0 (2014) วันเวลาคราทุกข์ทน

Tiny Times 3.0 (2014) วันเวลาคราทุกข์ทน

เล่าเรื่องชีวิต, ความรัก และความก้าวหน้าในอาชีพของหญิงสาวที่มีพื้นเพแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 4 คน โดยนอกจากเนื้อหาที่สร้างความประทับใจให้กับวัยรุ่นแล้ว หนังชุดนี้ยังมีจุดขายอยู่ที่ฉากหลังอันดูหรูหรา และตัวละครที่ใช้ชีวิตกันด้วยสินค้าแบรด์เนมต่างๆ มากมายเต็มตัว


0 นาที 576

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน