banner

banner

banner
The Lost King (2022) ราชาผู้สาบสูญ

The Lost King (2022) ราชาผู้สาบสูญ

นักประวัติศาสตร์มือสมัครเล่นท้าทายสถาบันวิชาการที่แข็งกร้าวในการพยายามค้นหาซากของกษัตริย์ริชาร์ดที่ 3 ซึ่งสูญหายไปนานกว่า 500 ปี


111

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน