banner

banner

banner
Sense8 Season 2 - เซ้นส์ 8 ปี 2

Sense8 Season 2 - เซ้นส์ 8 ปี 2

กลุ่มคนที่ต่างก็อยู่ห่างกันในหลายประเทศ พวกเขามีความเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งความคิด ประสาทสัมผัส รวมไปถึงทักษะ แต่มีกลุ่มคนที่ตามล่าพวกเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกันโดยใช้ความสามารถที่ได้รับนี้


515

Episode ของ Sense8 Season 2 - เซ้นส์ 8 ปี 2
Ep1
Ep2
Ep3
Ep4
Ep5
Ep6
Ep7
Ep8
Ep9
Ep10
Ep11 จบ

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน