banner

banner

banner
Sense8 Season 1 - เซ้นส์ 8 ปี 1

Sense8 Season 1 - เซ้นส์ 8 ปี 1

กลุ่มคนที่ต่างก็อยู่ห่างกันในหลายประเทศ พวกเขามีความเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งความคิด ประสาทสัมผัส รวมไปถึงทักษะ แต่มีกลุ่มคนที่ตามล่าพวกเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกันโดยใช้ความสามารถที่ได้รับนี้


0 นาที 468

Episode ของ Sense8 Season 1 - เซ้นส์ 8 ปี 1
Ep1
Ep2
Ep3
Ep4
Ep5
Ep6
Ep7
Ep8
Ep9
Ep10
Ep11
Ep12 จบ

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน