banner

banner

banner
Novitiate เพียงศรัทธา

Novitiate เพียงศรัทธา

เรื่องราวของแม่ชีที่ต่อสู้กับประเด็นถึงการเปลียนแปลงไปในเรื่องความศรัทธาในพระเยซูคริส ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 ในยุควาติกันที่2


0 นาที 402

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน