banner

banner

banner
Never Rarely Sometimes Always (2020)  ไม่เคย นานหน บางครั้ง เป็นประจำ

Never Rarely Sometimes Always (2020) ไม่เคย นานหน บางครั้ง เป็นประจำ

แม้ Never Rarely Sometimes Always จะไม่ได้ทำตัวเป็นหนัง ‘วิพากษ์สังคม’ อย่างออกหน้าออกตา แต่ภายใต้ความสงบมันก็สามารถสะท้อนประเด็นชวนขบคิดได้ การที่ออทัมน์ไม่สามารถทำแท้งในบ้านเกิดเพราะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เธอเลยต้องดั้นด้นมานิวยอร์กด้วยวิธีการประหยัดที่สุด ทำให้เห็นผลกระทบของการที่แต่ละรัฐของอเมริกามีกฎหมายแตกต่างกัน


519

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน