banner

banner

banner
Girl From Nowhere เด็กใหม่

Girl From Nowhere เด็กใหม่

แรงบันดาลใจจากข่าวจริง เล่าสิ่งที่ผู้หญิงไม่กล้าลุกขึ้นมาทำ หรือบางกรณีก็ตกเป็นเหยื่อ แต่ เด็กใหม่ ที่เป็นตัวแทนของพวกเธอ จะไม่ยอมอีกต่อไป แนนโน๊ะ เป็นเด็กใหม่ของทุกโรงเรียนที่จะเข้าไปเผยเบื้องลึก ด้านมืดของคนรอบข้าง และในทุก ๆ ตอน จะเท่ากับเริ่มต้นใหม่เสมอ


711

Episode ของ Girl From Nowhere เด็กใหม่
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 01
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 02
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 03
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 04
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 05
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 06
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 07
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 08
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 09
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 10
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 11
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 12
Girl From Nowhere เด็กใหม่ EP 13

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน