banner

banner

banner
Emperor จักรพรรดิของปวงชน

Emperor จักรพรรดิของปวงชน

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง นายพลแม้คอาร์เธอร์ต้องกำกับดูแลการยอมแพ้ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำลายความเชื่ออายุเป็นร้อยปีเกี่ยวกับจักรพรรดิ์ของชาตินี้


0 นาที 653

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน