banner

banner

banner
CHERNOBYL (2019)

CHERNOBYL (2019)

ตัวเอก Valery Legasov นักวิทยาศาสตร์ผู้เข้าไปร่วมแก้ไขเหตุการณ์จนกระทั่งเลือกจะเปิดเผยความจริงที่รัฐปฏิเสธด้วยชีวิตของตัวเอง รวมถึง Boris Shcherbina ตัวแทนฝ่ายรัฐที่กลายมาเป็นผู้สละชีวิตจากการไปเป็นหัวหน้าแก้ไขเหตุการณ์อยู่แนวหน้า และตัวละครที่ออกมาทุกคนล้วนมีความหมายต่อเหตุการณ์ที่แสดงทั้งความอ่อนแอและความกล้าหาญของมนุษย์ รวมถึงความชั่วร้ายของการปกครองประเทศที่มีส่วนให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายลุกลาม


209

Episode ของ CHERNOBYL (2019)
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน